Etusivu

Mitä lyhytterapialla tarkoitetaan

Lyhytterapialla tarkoitetaan 1-20 kerran luottamuksellista keskusteluprosessia, jossa työskentelyn fokukseen otetaan asiakkaan toivoma teema tai tietty rajattu ongelma-alue. Lyhytterapiassa korostetaan yksilön voimavaroja ja terapian pääpaino on nykyisyyden ja tulevaisuuden käsittelyssä menneisyyden sijasta. Lue erään asiakkaan voimaannuttava tarina lyhytterapian vaikuttavuudesta!

Lyhytterapia on tavoitteellista työskentelyä asiakkaan toivomien asioiden käsittelyssä. Sillä pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, auttamaan kriisivaiheiden yli ja tuottamaan tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia asiakkaan työarjessa. Se soveltuu erityisen hyvin alkuvaiheen ongelmiin, kun vaikeudet eivät ole vielä kroonistuneet. Asiakkaan kannalta lyhytterapian houkuttavuutta lisää se, että lyhytterapiaan pääsy ei vaadi diagnoosia eikä aiempia psykiatrisia tutkimuksia. Se on aidosti asiakkaan tarpeita kunnioittavaa ja tähtää täsmäräätälöityyn asiakkaalle sopivaan matalan kynnyksen apuun. Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa ja tarvittaessa lyhytterapeutit ohjaavatkin asiakkaansa varsinaiseen terveydenhuoltoon, mikäli lyhytterapeuttinen työote ei ole riittävä. Monet asiakkaat saavat kuitenkin avun jo pelkästä lyhytterapiasta.

Keitä sertifioidut lyhytterapeutit ovat?

Lyhytterapeuttinen osaaminen vaatii erilaista osaamista kuin pitkät psykoterapiat. Siten siihen on oma 2-vuotinen koulutuksensa, joka on ammatillista lisäkoulutusta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle. Sertifioituja lyhytterapeutteja koulutetaan kesäyliopistoissa laajasti ympäri Suomea yhteistyössä Sirian kanssa. Nämä lyhytterapeutit saavat valmistuttuaan käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä ”Siria sertifioitu lyhytterapeutti”.

Jatkuva laadunvarmistus ja eettinen kehittyminen

Palveluntuottajina toimivat lyhytterapeutit sitoutuvat käymään säännöllisessä työnohjauksessa ja päivittämään jatkuvasti omaa osaamistaan osallistumalla täydentävään jatkokoulutukseen. Täten varmistetaan, että lyhytterapeutit kehittävät jatkuvasti itseään ja pystyvät vastaamaan asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin. Jokaisen lyhytterapiatapaamisen jälkeen asiakkaalle annetaan palautekysely, jossa kartoitetaan tapaamisen tuloksellisuutta.