Pro Bono

Lyhytterapeuteilta talkooapua sietämättömältä tuntuvaan tilanteeseen.

Me lyhytterapeutit haluamme kantaa omalta osaltamme yhteisvastuullisesti kortemme kekoon yhteisen hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseksi näinä haastavina aikoina. Ihmiset ovat joutuneet mitä ikävimpiin hankaluuksiin koronaviruksen johdannaisvaikutusten vuoksi. Tarvitsemme toinen toistemme tukea tällaisina hetkinä. On tärkeää säilyttää oma toimijuutensa, jottei lamaannu täysin. Lyhytterapeuttina haluamme vaalia yhteistä toiveikkuutta, että tästä selvitään yhteistyöllä ja vastuullisella otteella.

Sirian ja kesäyliopistojen yhteistyössä järjestämästä ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutuksesta on valmistumassa ja valmistunut joukko eettisesti toimivia psykososiaalisen tuen ammattilaisia. Nyt heistä moni on valmis antamaan omaa aikaansa yhteisen hyvän saavuttamiseksi. Jokainen lyhytterapeutti on valmis tukemaan kanssaihmisiä pro bono -mentaliteetilla eli ilmaiseksi, 1-10 kerran prosessina, joka tapahtuu etäyhteyksien avulla. Pro bono -tukea tarjotaan kevään 2020 aikana. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Siria ei kerää mitään tietoja asiakkaista ja lyhytterapeutti hävittää asiakkaan yhteystiedot sovitusti, kun prosessi on ohi.

Tutustu lyhytterapeutteihin ja valitse itsellesi oma lyhytterapeutti.

Palvelu tapahtuu etäyhteyksien avulla ja on täysin ilmaista. Varaamalla ajan sitoudut omalta osaltasi seuraaviin asioihin:

”Ymmärrän, että lyhytterapia ei ole terveydenhuollon hoidollista psykoterapiaa eikä lyhytterapeutti anna oikeudellista tai taloudellista neuvontaa. Minä itse kannan kaiken vastuun toimenpiteistä, joihin ryhdyn lyhytterapian seurauksena, eikä Siriaa tai lyhytterapeuttia voida pitää vastuussa mistään omasta toiminnastani tai toimimatta jättämisestä. Sitoudun myös seuraaviin kohtiin:”

  • Valmistaudun tapaamiseen siten, että mielessäni on jokin minua aidosti pohdituttava teema ja kannan vastuun itselleni tärkeiden asioiden esiin tuomisesta.
  • Minulla on oikeus päättää tapaamiset milloin tahansa.
  • Sitoudun olemaan läsnä ja aikataulussa kaikissa varatuissa keskusteluissa.
  • Tiedostan, että olen täysin vastuussa omasta toiminnastani.
  • Tiedostan, että minun ei tarvitse keskustella mistään, mistä en mielelläni halua keskustella.
  • Suostun ilmoittamaan vähintään 24 tuntia aiemmin, mikäli tapaamisen ajankohtaa tarvitsee siirtää.
  • Keskustelut ovat luottamuksellisia, mutta ymmärrän, että mikäli lain määrittämänä lyhytterapeutin on otettava yhteyttä viranomaisiin, hän joutuu sen tekemään.

Sirian Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus on 50 opintopisteen kaksivuotinen koulutus, jota järjestetään yhteistyössä eri kesäyliopistojen kanssa. Se on täydennyskoulutusta sosiaali-, terveys-, kasvatus-, ja ohjausalan ammattihenkilöille. Lyhytterapeutit työskentelevät voimavarakeskeisesti lievien mielenterveyden pulmien ja akuuttien kriisien kohdatessa. Jos henkilöllä on vakava tai kroonistunut mielenterveyden ongelma, kannattaa hänen hakeutua erikoissairaanhoidon piiriin.